Archív Gorazdovho Močenku 2020

Fetival Gorazdov Močenok 2020 sa skončil

Pontifikálna svätá omša v Gorazdove ukončila tohtoročný festival Posledný festivalový deň zavŕšil XXVIII. ročník festivalu Gorazdov Močenok. V Gorazdove sa konala tradičná svätá omša, v priamom prenose prostredníctvom RTVS, ktorú celebroval náš rodák, Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Svoju homíliu venoval pohľadu na to, ako sa má festival takéhoto druhu vykonávať. Vyzdvihol […]

Gorazdov Močenok 2020 už pozná víťaza

Porota vyhodnotila divadelnú časť festivalu   V priebehu dňa sa predstavili ešte tri súbory so svojimi inscenáciami, z toho bola jedna súťažná. Predposledný deň začal nesúťažným divadelným predstavením súboru Starého divadla Karola Spišáka z Nitry s inscenácou Legenda o Svoradovi a Benediktovi. Prelínanie živých postáv s bábkami, minulou dobou a prítomnosťou bolo samotnými aktérmi predvedené […]

Súbory odohrali svoje súťažné aj nesúťažné predstavenia

Bohatý piatkový program priniesol veľa zážitkov   Divadelný festival pokračoval v súťažnom predstavení v podaní DDS Prvosienka zo Zákamenného s hrou „Na krídlach“. Hra Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej pohľadom dieťaťa ukazuje spoločné i rozdielne vlastnosti medzi vtákmi a ľuďmi a o ich spolužití, či naopak nepriateľstve. Režiu zastrešila Zuzana Demková. Po skončení nasledovalo ďaľšie súťažné predstavenie […]

Otvorenie festivalu Gorazdov Močenok 2020

Otvorenie XXVIII. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok   Piaty deň priniesol oficiálne otvorenie festivalu Gorazdov Močenok 2020. V miestnom Kultúrnom dome ho zahájil dekan a správca RKFÚ (Rímsko-katolíckeho farského úradu) v Močenku ThDr. Peter Michalov, PhD. . Každoročne festival otvára jeden z jeho zakladateľov, otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, […]

Každoročná púť na Nitriansky hrad sa konala aj tento rok

Púť s odovzdaním festivalového posolstva na Nitriansky hrad   Každoročnou tradíciou počas Gorazdovho močenku býva púť s odovzdaním festivalového na Nitrianskom hrade. Inak to nebolo ani tento rok. Pútnici však kôli aktuálnym opatreniam museli byť vopred registrovaní. Pred odchodom pútnikov požehnal pán kaplán z močenku Mgr. Dalibor Vavro. Ešte jedna spoločná fotografia a mohlo sa […]

Duchovná obnova na festivale pokračovala

Program ďalšieho dňa festivalovej duchovnej obnovy bol bohatý   Ďalší deň festivalu GM 2020, v utorok 28. júla, sa opäť niesol v rúšku duchovnej obnovy. V kostole svätého Klimenta viedol stavovskú prednášku pre ženy páter Pavol Baláž, SVD, z Nitry-Kalvárie. Podelil sa o svoje skúsenosti a zážitky z misií, kde pôsobil – najmä z Brazílie. […]

Druhý deň festivalu GM 2020 mal duchovný nádych

Začala sa duchovná obnova   Druhý deň festivalu začal duchovnou obnovou. Od 17:00 bola možnosť sv. spovede až do 18:00, kedy sa začala stavovská prednáška pre mužov. Prednášku viedol páter Thomas Tulung, SVD, ktorý ju začal spoločnou modlitbou „Otče náš…“. Tentokrát sa zameral najmä na mužov, aké majú poslanie v cirkvi. Vyzdvihol potrebu mužov v […]

Vernisáž knihy Tajomstvo zoborského kláštora

Vernisáž výstavy ilustrácií akad. mal. Martina Oscitého + beseda a autogramiáda s J. Ex. Mons. Františkom Rábekom, ordinárom OS a OZ SR o jeho novej knihe Tajomstvo zoborského kláštora   Začiatok festivalového týždňa tiež priniesol predstavenie knihy otca biskupa Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR a rodáka z Močenku, Tajomstvo zoborského kláštora, ku ktorej […]

Začal sa festivalový týždeň

Festivalový týždeň sa začal nedeľnou sv. omšou   Začiatok festivalového týždňa otvorila duchovná obnova pátrov verbistov z Nitry-Kalvárie. Sv. omšu 26.júla 2020 celebroval páter Thomas Tulung, SVD pochádzajúci z Indonézie.     Vo svojej homílii sa priblížil najmä k heslu tohtoročného festivalu Gorazdov Močenok „Na počiatku bolo slovo…“. Spomenul sv.Jána, ktorý Krista volal – On […]