Fetival Gorazdov Močenok 2020 sa skončil

Pontifikálna svätá omša v Gorazdove ukončila tohtoročný festival

GM 2020 – Nedeľa - Gorazdov

GM 2020 – Nedeľa, 02.08.2020, Gorazdov, svätá omša © foto Michal Lašut

Posledný festivalový deň zavŕšil XXVIII. ročník festivalu Gorazdov Močenok. V Gorazdove sa konala tradičná svätá omša, v priamom prenose prostredníctvom RTVS, ktorú celebroval náš rodák, Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Svoju homíliu venoval pohľadu na to, ako sa má festival takéhoto druhu vykonávať. Vyzdvihol najmä nezištnosť a odovzdávanie viery, ako to robili prví vierozvestovia Konštantín a Metod, ktorí hľadali spolupracovníkov, ktorým nevedeli poskytnúť napríklad nejaké zaujímavé finančné podmienky, ale bolo to najmä zanietenie pre evanielium, snaha a viera v Ježiša Krista, aby budovali a roznecovali kultúrny a spoločenský život. V tomto duchu vyslovil vďaku všetkým, ktorí sa pričiňujú podobným spôsobom o organizáciu festivalu, ako aj všetkým, ktorí sprostredkúvajú jeho šírenie, tiež divadelníkom, ktorí naštudujú rôzne hry s kresťanským motívom, s ktorými potom cestujú po celom Slovensku.

GM 2020 – Nedeľa - Gorazdov - sv omša

GM 2020 – Nedeľa, 02.08.2020, Gorazdov, svätá omša celebrovaná Mons. Františkom Rábekom, ordinárom OS a OZ SR, © foto Michal Lašut

Svätú omšu hudobne sprevádzala Dychová hudba Močenská kapela pod vedením Mgr. Tomáša Obolu a spieval Spevácky zbor Glória z Nitry pod vedením Jána Petráša.

GM 2020 – Nedeľa - Gorazdov - Dychovka, zbor

GM 2020 – Nedeľa, 02.08.2020, Gorazdov, svätá omša, Spevácky zbor Glória z Nitry, Dychová hudba Močenská kapela © foto Michal Lašut

Na Gorazdove pri svätej omši sa tiež každoročne zúčastňujú členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Močenku.

GM 2020 – Nedeľa - Gorazdov - hasiči

GM 2020 – Nedeľa, 02.08.2020, Gorazdov, DHZ Močenok, starosta obce PaedDr. Roman Urbánik s manželkou © foto Michal Lašut

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *