KREDIV pokračuje v projekte, ktorý je venovaný solúnskym bratom

Projekt Putovanie sv. Cyrila a Metoda sa začal minulý rok v Nitre.

V Základnej škole sv. Marka  v spolupráci s Cirkevným centrom voľného času Nitra – Klokočina pripravil päť dňovú tvorivú divadelnú dielňu. Piati lektori pripravili s 50 – timi účastníkmi časti divadelných obrazov, ktoré boli vhodné pre účinkujúcich zo základných škôl. Spoločené vystúpenie bolo v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu.

V tomto roku sa do prípravy predstavení pridali aj študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre a dospelí účinkujúci zo súboru Gorazd Močenok a z iných obcí a miest Slovenska.

Ich vystúpenie si mohli na Nitrianskokm hrade pozrieť návštevníci osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.