Entries by Peter Šuvada

2% z daní pre OZ KREDIV

Aj tento rok premýšľate, ako a kam darovať svoje 2% z dane? Podporte opäť aktivity a činnosti Občianskeho združenia KREDIV. Pomôžete tak napríklad aj k dôstojnému priebehu XXXI. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla GORAZDOV MOČENOK.   Predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane nájdete tu (kliknutím otvoríte) Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane nájdete tu (kliknutím otvoríte)   Poukázať 2 […]

Vianočné prianie od OZ KREDIV

O.Z. KREDIV vám praje požehnané Vianočné sviatky.     Dávame na vedomie, že Festival GM v roku 2023 bude od 23.júla – 30. júla. 2023.  Tešíme sa na vás. Máte možnosť rozmýšľať nad zapojením sa do Divadelných dielní alebo prezentovať aj svoje Divadelné predstavenie.  Bližšie informácie získate na webstránke: www.krediv.sk (UŽ ČOSKORO)

Výberové konanie: Hlavný dramaturg festivalu GM

  Občianske združenie KREDIV, ul. sv. Gorazda 1475, 951 31  Močenok, ako organizátor Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok (ďalej iba „GM“), vyhlasuje Výberové konanie na Hlavného dramaturga festivalu.   Počet voľných pracovných miest v tejto pozícii: 1   Pracovné podmienky:   Druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti. Dohoda na dobu určitú – na […]

Venujte aj tento rok svoje 2% z daní

Vážení priatelia, kto môže, nech podporí 2% z daní (alebo 3% dobrovoľníci) aktivity OZ KREDIV, najmä počas jubilejného XXX. ročníka GORAZDOV MOČENOK. Situácia s koronavírusom je na ústupe a v termíne 24. – 30. júla 2022 chceme festival zrealizovať naživo a to dôstojne, hodné úcty aj 1.svätca Slovenska – sv. GORAZDA, pochádzajúceho z nášho prostredia. […]

XXIX. ročník Gorazdovho Močenku zastrel svoju oponu!

Tvorivé divadelné dielne pod vedením skúsených lektorov ukončili svoju činnosť, z javiska si profesionálne divadelné súbory odniesli všetky rekvizity, odborná porota vyhlásila výsledky prezentácií súťažných inscenácií a napokon na pontifikálnej sv. omši v Gorazdove Mons. František Rábek svojim požehnaním zavŕšil celý festivalový týždeň. Ako by sa dal zhodnotiť? Snáď len, že i napriek tohtoročnej netradičnej forme v online priestore sa […]

Tohtoročný festival Gorazdov Močenok má svojho víťaza!

Vyhlásenie výsledkov a teda vyhodnotenie tohtoročného XXIX. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa konalo na Gorazdove po sv. omši. Záverečnú správu odbornej poroty predniesol jej predseda doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Po ňom sa prítomným prihovoril a festival zhodnotil predseda OZ KREDIV Ing. Jozef Šuvada.   Kto je teda víťazom tohtoročného festivalu? Záznam […]