Entries by Peter Šuvada

Nedeľa alebo opäť o rok

Týždeň ubehol ako voda, voda pretiekla ako piesok, ktorý je potrebný do pevného betónu a z tohto betónu sa nám spoločne podarilo až do dnes postaviť XXXI.ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Pontifikálnou sv. omšou na Gorazdove sa zavŕšil tohtoročný festival. Celebroval ju náš rodák Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR spolu s ďalšími […]

Deň siedmy, deň (z)hodnotenia festivalu

A prišiel deň (z)hodnotenia festivalu Gorazdov Močenok 2023. Posledné práce lektorov a ich študentov v tvorivých dielňach začali v doobedňajších hodinách v priestoroch Močenského Kláštora. Po nich sa všetci presunuli do Kultúrneho domu, kde pokračovala súťažná časť divadelných predstavení. Tentokrát prišli na scénu divadelníci z Potulného dividla J+T z Medzibrodu s hrou Don Kychot. Zaujímavé prevedenie pod taktovkami […]

Výsledky z vyhodnotenia festivalu tohtoročného XXXI.ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2023

Prinášame vám výsledky z odovzdávania ocenení divadelným súborom XXXI. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2023   Odborná porota v zložení: – doc. Mgr. Martin Timko, ArtD. – predseda poroty – doc. Zdenka Pašuthová, ArtD. – člen poroty – Mgr. art., DiS. art. Peter Weinciller – člen poroty   Rozhodli nasledovne:   Ocenenie I.miesto inscenácii Dedko […]

Šiesty deň festivalu bol opäť naplnený zaujímavým programom

Ako prvé v piatok v doobedných hodinách otvorili svoje triedy tvorivé dielne. Nadšení účasníci prišli včas, lektori boli plne pripravení na inerakciu so svojimi “študentami”. Keďže sa program festivalu kreuje aj počas neho a niekedy ani organizátori neovplyvňia to, čo príde, nebolo to inak ani teraz. Divadený súbor, ktorý mal odohrať dve predstavenia sa, žiaľ, […]

Cyklopúť do Gorazdova

V nedeľu 30. júla o 8.30 bude štart cyklopúte do Gorazdova. Cyklisti sa stretnú pred sochou sv. Gorazda v areáli obecného úradu a pokračovať budú do Gorazdova, kde sa zúčastnia pontifikálnej sv. omše celebrovanú našim rodákom Mons. Františkom Rábekom, ordinárom OS a OZ SR.

Piaty festivalový deň a zároveň prvý deň oficiálnej divadelnej časti festivalu

Otvorenie tvorivých divadelných dielní Doobedu sa v Kláštore v Močenku otvorili dve tvorivé divadelné dielne. Dielňa Petra Weincillera – dielňa interpretácie umeleckého textu a prednesu a Zdenky Pašuthovej – dielňa dramaturgie a kritiky. Účastníci dielní spolu s ich lektormi usilovne pracovali až do poobedných hodín.  Slávnostné otvorenie festivalu O 16:00 hod. sa v miestnom Kultúrnom dome uskutočnilo […]

Štvrtý festivalový deň je za nami

Ako možno zhodnotiť štvrtý festivalový deň, ktorý uzatvára duchovnú časť XXXI. ročníka Gorazdovho Močenku? Pred kostolom sv. Klimenta sa zišlo viacero pútnikov, ale aj tých, ktorí sa chceli zúčastniť posvätenia jedinečného Náučného chodníka sv. Gorazda. Chodník posvätil Mons. František Rábek Spolu s ďalšími pútnikmi sa vydal po tejto ceste na Nitriansky hrad odovzdať festivalové posolstvo. […]

Deň tretí na GM 2023

Deň tretí a festival pokračuje ďalej. Tentokrát bolo ako prvým podujatím dňa nesúťažné divadelné predstavenie v podaní bábkového divadla Tyjátr z Nitry s hrou Herkules. Keďže bolo vonku nepriaznivé počasie a toto predstavenie sa každoročne odohrávalo v parku pred kostolom, boli organizátori nútení presťahovať miesto podujatia do Pastoračného centra v Kláštore. Nič to však na tom nemenilo, že malo obrovský úspech […]

Druhý festivalový deň pokračoval duchovnou obnovou pre mužov

Druhý festivalový deň Odštartovala ho duchovná obnova pre mužov. Viedol ju salezián don Jozef Luscoň. Počas prednášky spomenul mnohé nástrahy, ktorým je treba sa vyvarovať, ale aj to, že nie je treba mať strach zo svätej spovede, kde Boh dokáže prostredníctvom kňaza odpustiť previnenia voči nemu… Tiež viackrát poukázal na to, že nie kňaz odpúšťa, […]