Gorazdov Močenok 2023

Hlavní organizátori Obec Močenok a OZ KREDIV organizujú XXXI. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa uskutoční v dňoch od 23. – 30. júla 2023.

Účastníci a ďalší záujemci festivalu budú mať možnosť nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti v tvorivých Divadelných dielňach, pod vedením známych osobností z prostredia divadla a kresťanských médií. Lektormi v Divadelných dielňach budú:

– manželia Ivana a Pavol Dankovci, známi z Tanečného divadla ATak a TV Lux, ktorí povedú dielňu tanca a pohybu – žiaľ, pre nedostatok záujemcov sme museli prvýkrát v histórii festivalu pristúpiť k zrušeniu dielne
– Zdenka Pašuthová z Vysokej školy muzických umení, externá spolupracovníčka TV Lux a Lux Communication, povedie dielňu dramaturgie a kritiky
– Peter Weinciller, dlhoročný porotca divadelných a recitačných súťaží, interprét a režisér v Teatro Colorato, spolupracovník rádia Lumen, pod jeho vedením sa uskutoční dielňa interpretácie umeleckého textu a prednesu.

Tvorivé dielne sa budú konať v termíne od 26. do 28. júla 2023.

Divadelné súbory budú mať možnosť zapojiť sa do programu v sekcii  súťažných alebo nesúťažných inscenácii. Ich predstavenia budú v termíne od 27. do 29. júla 2023.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude duchovný program – púť, rozbory súťažných divadelných predstavení, priateľské stretnutie organizátorov, divadelníkov a ďalších účastníkov.
Vyvrcholením festivalu bude pontifikálna svätá omša v rodisku svätého Gorazda, v Gorazdove, ktorú budú celebrovať biskupi a ďalší duchovní.

Tešíme sa na vás priatelia, známi, ctitelia svätého Gorazda, milovníci ochotníckeho umenia a drahí pútnici.

Organizačný výbor festivalu Gorazdov Močenok 2023

Informácie sa budú priebežně dopĺňať.