Gorazdov Močenok 2021

Milí priatelia,

aj keď je pandemická situácia po roku stále neistá a vážna, organizačný výbor GM sa rozhodol tento rok zrealizovať XXIX. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2021 – online.

Bližšie informácie budú priebežne zverejňované najmä na webe hlavného organizátora – OZ KREDIV (https://www.krediv.sk), hlavného organizátora – Obec Močenok (https://www.mocenok.sk) a spoluorganizátora – Farnosť Močenok (https://mocenok.fara.sk/wp/).

– organizačný výbor GM 2021 –

Bližšie informácie budeme postupne dopĺňať na stránke www.krediv.sk, ako aj na našej fanpage facebook.com/GorazdovMocenok.

Organizačný výbor Gorazdov Močenok 2021