Program GM 2022

Na stiahnutie TU.

Divadelné tvorivé dielne povedú profesionáli

Milí priatelia, aj tento ročník sme si pre vás pripravili otvorené divadelné dielne, ktoré sa budú konať 18.-20.7. 2022 ako súčasť programu festivalu.

Na výber je divadelná, výtvarno-scénografická a filmová dielňa.

Prihlásiť sa môže každý divadelník od 12 rokov zaslaním vyplnenej prihlášky na gorazdovmocenok@gmail.com do 30. júna 2022.

Prihláška dielne GM 2022

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Gorazdov Močenok 2022

Milí priatelia,

Festival Gorazdov Močenok už 30 rokov prináša silné témy, posolstvá a krásu vyjadrenú v umení, ktoré sú pre spoločnosť mimoriadne dôležitým nástrojom na kladenie si dôležitých spoločenských, medziľudských, ale aj životných otázok.

Bližšie informácie budú priebežne zverejňované najmä na webe hlavného organizátora – OZ KREDIV (https://www.krediv.sk), hlavného organizátora – Obec Močenok (https://www.mocenok.sk) a spoluorganizátora – Farnosť Močenok (https://mocenok.fara.sk/wp/).

– organizačný výbor GM 2022 –

PRIHLASOVANIE

Prihlasovanie na tento ročník festivalu Gorazdov Močenok vykonáte vyplnením priloženej prihlášky a jej následným odoslaním na gorazdovmocenok@gmail.com do 30. júna 2022.

Prihláška súboru GM 2022

Tešíme sa na Vaše prihlášky!