Gorazdov Močenok 2020 už pozná víťaza

Porota vyhodnotila divadelnú časť festivalu

 

V priebehu dňa sa predstavili ešte tri súbory so svojimi inscenáciami, z toho bola jedna súťažná.

Predposledný deň začal nesúťažným divadelným predstavením súboru Starého divadla Karola Spišáka z Nitry s inscenácou Legenda o Svoradovi a Benediktovi. Prelínanie živých postáv s bábkami, minulou dobou a prítomnosťou bolo samotnými aktérmi predvedené obdivuhodne. Miestami satiricky vykreslené scény, kedy pokušitelia nabádali Andreja – neskôr Svorada a jeho žiaka Benedikta porušiť svoj sľub pustovníctva, dávali divákovi priestor premýšľať nad poznaným historickým príbehom a divadelným spracovaním. Mohli by sme povedať, že oba príbehy týchto svätcov boli pre diváka jasne vyjadrené, kde svätý Svorad zomrel ako pustovník a svätý Benedikt ako mučeník. Režisérka Simona Nyitrayová takto spolu s hercami príbeh pretvorila do novodobej podoby, čím zaujala nielen staršiu, ale aj mladšiu generáciu divákov.

GM 2020 - Sobota - Divadlo K.Spisaka

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry – Legenda o Svoradovi a Benediktovi, © foto Michal Lašut

Ako druhé – súťažné predstavenie sa predstavil divadelný súbor z Cabaja-Čápora – DS Família, s hrou Kam kráčaš človeče. Dej sa odohrával v očistci, kde duše zosnulých boli navzájom prepletené dákym príbehom. Boh alebo „predstava“ každého z duší poukazuje na zlo páchané voči Bohu a tak isto na hľadanie vzájomného odpustenia a možnosť zmeny. Súčasne zobrazuje nadväznosť každého z „príbehov“ duší na desatoro Božích prikázaní. Taktovku nad celou „Famíliou“ drží Ľuboš Benčík.

GM 2020 – Sobota - Familia

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, DS Família, Cabaj-Čápor – Kam kráčaš človeče, © foto Michal Lašut

Divadelnú časť festivalu uzatvorilo nesúťažné predstavenie Teatro Colorato z Bratislavy – BEJBY BAJBL BAND. Muzikálové zobrazenie biblických príbehov a zvieratiek hravou formou diváka vtiahne do deja. Medzi jednotlivými pasážami rozpráva rozprávač nadväznosť na ďalší príbeh. Muzikál mal na močenských doskách jednu zo svojich prvotných repríz, a tak sa „čitateľ“ môže skutočne tešiť na predstavenie v inom meste. Režisérsku taktovku držal pevne v rukách Peter Weinciller, ktorý bol zároveň aj dramaturgom festivalu GM 2020.

GM 2020 – Sobota - Teatro Colorato

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, Teatro Colorato z Bratislavy – BEJBY BAJBL BAND, © foto Michal Lašut

Po odohraných všetkých súťažných aj nesúťažných predstaveniach a po rozboroch porotou, prišlo očakávané vyhodnotenie divadelnej časti festivalu. Na začiatku dostal slovo dramaturg festivalu Peter Weinciller, ktorý festival zhodnotil a poďakoval každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o realizáciu, tiež všetkým účastníkom a divadelným súborom, že do Močenku prišli a v neposledom rade členom poroty a lektorom.

GM 2020 – Sobota - dramaturg

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, Peter Weinciller – dramaturg festivalu, © foto Michal Lašut

 

Ale teraz si už poďme predstaviť, ako to všetko dopadlo.

Porota rozhodla nasledovne:

Ocenenie za výber námetu „Kam kráčaš človeče“ získal DS Família z Cabaja-Čápora

GM 2020 – Sobota - Familia ocenenie

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, ocenenie pre DS Família Cabaj-Čápor, © foto Michal Lašut

 

Cenu za Kolektívnu hereckú súhru získal Divadelný súbor Na skok z Raslavíc s hrou „Matka“

GM 2020 – Sobota - Raslavice

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, ocenenie pre DS Na skok – Raslavíce, © foto Michal Lašut

 

Cenu za ženské herecké výkony pripadli „triu“ Táňa Miškovičová, Alena Demková a Veronika Mondočková-Timková z Divadla ASI zo Šale s hrou „Eli, Eli, lama sabachtani“

GM 2020 – Sobota - ASI

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, ocenenie pre členky Divadla ASI zo Šale, © foto Michal Lašut

 

3. Miesto získal DS Lienky z Novoti za inscenáciu „Kam beží vlak“

GM 2020 – Sobota - Novoť

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, ocenenie pre DS Lienky z Novoti, © foto Michal Lašut

 

2. Miesto ziskali Pavol a Ivana Dankovci z Bratislavy za inscenáciu „ÁNO? – sólo pre dvoch“

GM 2020 – Sobota - Dankovci

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, ocenenie pre Pavla a Ivanu Dankovcov z Bratislavy, © foto Michal Lašut

 

1. Miesto a hlavnú cenu festivalu získal DDS Prvosienka zo Zákamenného za inscenáciu „Na krídlach“

GM 2020 – Sobota - Zákamenné

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, ocenenie pre DDS Prvosienka zo Zákamenného, © foto Michal Lašut

 

Po obrovských a zaslúžených potleskoch od obecenstva sa prítomných prihovoril predseda OZ KREDIV Ing. Jozef Šuvada, ktorý všetkým zúčastneným odovzdal pozdrav od Michala Adamova Kováča, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol festivalu zúčastniť. Neskôr sa krátko prihovoril aj pán starosta PaedDr. Roman Urbánik. Vyhodnotenie festivalu sa zavŕšilo krásnym spoločným spevom ľudových piesní na čele s predsedom OZ KREDIV Ing. Jozefom Šuvadom, DS Lienky z Novoti a DDS Prvosienka zo Zákamenného.

GM 2020 – Sobota - spev

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kultúrny dom, spev ľudových piesní počas vyhodnotenia festivalu © foto Michal Lašut

Večerná svätá omša v kostole svätého Klimenta bola celebrovaná PhDr. Jurajom Vittekom, PhD. ktorý je predstavený Oratoriánov na Slovensku. Koncelebroval náš pán dekan ThDr. Peter Michalov, PhD. . V úvode vyslovil radosť zo svojej účasti na Gorazdovom Močenku, resp. že je prvýkrát v Močenku a poďakoval sa za pozvanie na tento jedinečný festival. Vo svojej homílii spomenul slová Pápeža Františka, ktorý hovorí o „duchovnej púšti v dnešnom svete“, o modeli spoločnosti, ktorá chce byť vybudovaná bez Boha alebo ktorá ničí svoje kresťanské korene. Ďalej Pápež František pokračuje, že „z východiska tejto vyprahnutosti môžeme naplno objaviť radosť z viery“. Otec Vittek v nadväznosti na festival uviedol, že konanie vo vyprahnutosti vedie umelcov v zníženom záujme prezentovať vieru vo svete v divadelnej kultúry. Cirkev si želá dialóg medzi kresťanstvom a svetom kultúry. Želal si to aj pápež Pavol XI., keď pozval všetkých umelcov na stretnutie do Sixtínskej kaplnky, kde im povedal : „Vy ste nás trochu opustili. Iši ste skúšať iné veci. Je to však legitívne. Ale nechcem byť dnes negatívny a neúctivý.“ Dochádzalo totiž k dehonestácii kresťanstva. No i napriek tomu hovoril Pápež Pavol XI. k umelcom s obrovskou otvorenosťou. „Chceme sa zmieriť? Hneď, dnes, tu? Chceme byť opäť priateľmi? Znovu sa stane pápež priateľom umelcov?“ Vizionársky otvoril cestu medzi kresťanstvom a umením. Neskôr ho nasledovali aj jeho nástupcovia, ako napr. Pápež sv. Ján Pavol II. . Svätý Ján Pavol II. napísal otvorený list umelcom, ktorý bol preložený aj do slovenčiny a je možné si ho prečítať na stránke KBS.

GM 2020 – Sobota - sv. omša

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kostol sv. Klimenta, svätá omša celebrovaná PhDr. Jurajom Vittekom, PhD., © foto Michal Lašut

Počas svätej omše spieval najmä Spevácky zbor Burizon z Novoti pod vedením Márie Kobellovej a na organe hrala naša pani organistka MUDr. Anna Rábeková.

GM 2020 – Sobota - speváci z Novoti

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kostol sv. Klimenta, svätá omša – Spevácky zbor Burizon z Novoti pod vedením Márie Kobellovej, © foto Michal Lašut

Po skončení svätej omše ešte nasledovala krátka prednáška o symbolike a umení, ktorú viedol otec Vittek.

GM 2020 – Sobota - prednáška

GM 2020 – Sobota, 01.08.2020, Kostol sv. Klimenta, prednáška o symbolike a umení – PhDr. Jurajom Vittekom, PhD., © foto Michal Lašut

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *