Súbory odohrali svoje súťažné aj nesúťažné predstavenia

Bohatý piatkový program priniesol veľa zážitkov

 

Divadelný festival pokračoval v súťažnom predstavení v podaní DDS Prvosienka zo Zákamenného s hrou „Na krídlach“. Hra Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej pohľadom dieťaťa ukazuje spoločné i rozdielne vlastnosti medzi vtákmi a ľuďmi a o ich spolužití, či naopak nepriateľstve. Režiu zastrešila Zuzana Demková.

GM 2020 - Piatok - Zákamenné

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, Kultúry dom, DDS Prvosienka, Zákamenné so súťažným predstavením Na krídlach, © foto Michal Lašut

Po skončení nasledovalo ďaľšie súťažné predstavenie – DS Lienky z Novoti „Kam beží vlak. Dej sa odohráva počas 2. svetovej vojny, „keď boli nevinní, ale zato nepohodlní ľudia odvážaní na smrť“. Príbeh ukazuje, ako je dnes potrebné brať človeka vo svojej podstate takého, aký je. Milovať bez rozdielu – bez „úlohy súdiť“. Režijnú taktovku nad hrou držala Mgr. Milada Zavoďančíková.

GM 2020 – Piatok - Novoť

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, Kultúry dom, DS Lienky, Novoť so súťažným predstavením Kam beží vlak, © foto Michal Lašut

Po obede a krátkom oddychu sa v miestnom parku pred kostolom sv. Klimenta predstavilo nesúťažné divadlo z Nitry – Divadlo Tyjátr s hrou „Herkules alebo Dobytie pekla“. Každý alebo viacerí z nás poznajú mytologického siláka Herkulesa. Práve na jeho obraze bola „postavená“ aj táto hra, kde bábky ožívajú s pomocou ich „navigátora“ a dramaturga Ivana Gontka. V príbehu zošle Pluto na kráľa Atmeda chorobu, kedy navedie kráľovnú Alcesku na samovraždu, čím kráľa vyslobodí. Herkules sa vydáva do pekla kráľovnú vyslobodiť, aby sa vrátila späť na zem. V príbehu vystupuje aj Gašparko, ktorý, ako snáď v každom príbehu, aj do tohto prináša žarty, ktoré si robí zo všetkých. O réžiu sa postaral Juraj Hamar.

GM 2020 – Piatok - Tyjátr

GM 2020 – Piatok - Tyjátr

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, park pred kostolom sv. Klimenta, Tyjátr, Nitra, s nesúťažným predstavením Herkules alebo Dobytie pekla, © foto Michal Lašut

V Kultúrnom dome sa medzitým pripravoval na svoje vystúpenie ďalší súťažný divadelný súbor. DS Na skok z Raslavíc s hrou Matka predviedol bravúrny výkon. Na festivale Gorazdov Močenok už síce dielo „Matka“ od Júliusa Barča-Ivana bolo zahrané niekoľkokrát, no nie v tomto prevedení. Vystúpenie hercov v tradičných krojoch a „nadčasové prevedenie“ tohto diela do súčasnosti a „aktuálnej problematiky“ istotne zaujalo nejedného diváka O réžiu sa postaral Martin Bašista.

GM 2020 – Piatok - Raslavice

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, Kultúrny dom, DS Na skok, Raslavice so súťažným predstavením Matka, © foto Michal Lašut

Večernú svätú omšu v kostole svätého Klimenta celebroval Mons. ThLic. Marián Dragúň, ktorý je rektorom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

GM 2020 – Piatok - sv. omša

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, kostol sv. Klimenta, sv. omša – celebroval Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, © foto Michal Lašut

Pri svätej omši spieval Farský mládežnícky spevácky zbor zo Šale pod vedením Dominiky Bujdákovej a na organe hral aj močenský organista Stanislav Suchý. Po svätej omši zbor zo Šale prítomním sprostredkoval aj krátky koncert.

GM 2020 – Piatok - sv.omša - zbor Šaľa

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, kostol sv. Klimenta, sv. omša – Farský mládežnícky spevácky zbor zo Šale, © foto Michal Lašut

Piatkový bohatý program zavŕšila v Kultúrnom dome talk show s hercom Jánom Gallovičom. Divákom boli na plátne sprostredkované krátke ukážky z jeho pôsobenia v rôznych inscenáciách a muzikáloch. Talk show viedol dramaturg festivalu Peter Weinciller. Janko Gallovič neskrýval nadšenie, že bol pozvaný na prvú takúto talk show v rámci nášho festivalu a porozprával o svojich zážtkoch počas svojej kariéry herca a speváka, ale aj to, ako sa k herectvu dostal. Zaujímavosťou boli aj spomienky na spoluprácu s Jozefom „Beďom“ Bednárikom, s korým si zahral aj v muzikáli Evanielium o Márii, no i v mnohých iných inscenáciách a spoluprácach. Na konci sa Janko Gallovič rozlúčil, poďakoval za príjemnú atmosféru a samozrejme, ako to zvykom býva pri takýchto vzácnych hosťoch – nasledovalo fotenie.

GM 2020 – Piatok - talk show s Jankom Gallovičom

GM 2020 – Piatok, 31.07.2020, Kultúrny dom, talk show s Jánom Gallovičom, © foto Michal Lašut

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *