Otvorenie festivalu Gorazdov Močenok 2020

Otvorenie XXVIII. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok

 

Piaty deň priniesol oficiálne otvorenie festivalu Gorazdov Močenok 2020. V miestnom Kultúrnom dome ho zahájil dekan a správca RKFÚ (Rímsko-katolíckeho farského úradu) v Močenku ThDr. Peter Michalov, PhD. .

GM 2020 - Štvrtok - otvorenie festivalu

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, Kultúry dom, Otvrenie festivalu, dekan ThDr. Peter Michalov, PhD., © foto Michal Lašut

Každoročne festival otvára jeden z jeho zakladateľov, otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, no tento rok sa, žiaľ, kôli neodkladným povinnostiam nemohol dostaviť. Otvorenie sprevádzali príhovory starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, predsedu OZ KREDIV Ing. Jozefa Šuvadu a zároveň predstavenia vzácnych hostí, ktorí si našli čas a poctili nás svojou prítomnosťou.

Neskôr nasledovalo prvé súťažné predstavenie v podaní Pavla a Ivany Dankovcov s názvom „Áno? – sólo pre dvoch“. Toto predstavenie zobrazovalo „zemetraseine vo vzťahu muža a ženy, ktorí hľadajú odpustenie.“ Pavol a Ivana Dankovci svoje predstavenie na festivale uviedli premiérovo, keďže sa doposiaľ kôli pandémii nikde nehralo. Veľký aplaus obecenstva bol teda zaslúžený.

GM 2020 - Štvrtok - Pavol a Ivana Dankovci

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, Kultúry dom, Pavol a Ivana Dankovci s predstavením „Áno? – sólo pre dvoch“, © foto Michal Lašut

Po prvom súťažnom predstavení nasledovalo vo foyer kultúrneho domu otvorenie výstavy – Michal Adamov Kováč „Včera a dnes“, pri príležitosti životného jubilea 90 rokov jedného zo zakladateľov festivalu a dlhoročného člena poroty „Miša A. Kováča“. Zo zdravotných dôvodov sa jubilant nemohol dostaviť, no všetkých účastníkov dal pozdravovať, ako vo svojom príhovore uviedol autor výstavy fotograf Michal Lašut. Od hlavných organizátorov dostal oslávenec namaľovaný obraz svojej podobizne pri práci. Autorkou je maliarka z Močenku Lýdia Lenčéšová.

GM 2020 - Štvrtok - výstava Michal Adamov Kováč

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, foyer Kultúreho domu, otvorenie výstavy – Michal Adamov Kováč „Včera a dnes“, Zľava: Mgr. Peter Sýkora – zástupca starostu, PaedDr. Roman Urbánik – starosta obce, Kristína Hippová – redakorka TV Močenok, Michal Lašut – fotograf a autor výstavy, Ing. Jozef Šuvada – predseda OZ KREDIV, © foto Michal Lašut

Večernú svätú omšu celebroval Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., ktorého môžu všetci poznať napríklad aj z jeho príhovorov prostredníctvom TV LUX alebo komnentárov z televíznych prenosov z Vatikánu.

GM 2020 – Štvrtok, sv. omša

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, Kostol sv. Klimenta, svätá omša celebrovaná Mons. ThLic. Mariánom Gavendom, PhD. , © foto Michal Lašut

Hudobne a spevom sa predstavil Spevácky zbor Burizon z Novoti pod vedením Márie Kobellovej. Po skončení svätej omše Mons. Gavenda poskytol prítomným záujemcom do svojej knihy autogramy.

GM 2020 – Štvrtok, spevokol

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, Kostol sv. Klimenta, svätá omša – Spevácky zbor Burizon z Novoti pod vedením Márie Kobellovej, © foto Michal Lašut

Festivalový večerný program však nekončil. Pokračovalo predstavenie ďaľšieho súťažného divadelného súboru – Divadla ASI zo Šale s hrou „Eli, Eli, lama sabachtani“. Predstavenie sa konalo v MsKS Šaľa formou „arény“. Predstavovalo 14 zastavení krížovej cesty, ktoré boli zobrazené v nezvyčajnom prevedení „života“ v koncentračnom tábore s prelínaním sa príbehu v budúcnosti s bývalou dozorkyňou „Kápom“ a ňou prichýleným bezdomovcom. Herci, ako aj tvorcovia, zožali od prítomných divákov v „aréne“ veľký potlesk.

GM 2020 - Štvrtok - Divadlo ASI

GM 2020 - Štvrtok - Divadlo ASI

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, MsKS Šaľa, Divadlo ASI – Eli, Eli, lama sabachtani, © foto Michal Lašut

GM 2020 - Štvrtok - Divadlo ASI-členovia

GM 2020 – Štvrtok, 30.07.2020, MsKS Šaľa, členovia Divadla ASI, © foto Michal Lašut

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *