Každoročná púť na Nitriansky hrad sa konala aj tento rok

Púť s odovzdaním festivalového posolstva na Nitriansky hrad

 

Každoročnou tradíciou počas Gorazdovho močenku býva púť s odovzdaním festivalového na Nitrianskom hrade. Inak to nebolo ani tento rok. Pútnici však kôli aktuálnym opatreniam museli byť vopred registrovaní. Pred odchodom pútnikov požehnal pán kaplán z močenku Mgr. Dalibor Vavro. Ešte jedna spoločná fotografia a mohlo sa vyraziť.

GM 2020 - Streda - požehnanie pútnikov

GM 2020 – Streda, 29.07.2020, nádvorie kostola sv. Klimenta v Močenku, požehnanie pútnikov na Nitriansky hrad, pútnikov požehnal pán kaplán Mgr. Dalibor Vavro, foto © Obec Močenok

Počasie prialo a tak sa, aj keď vo vyšších teplotách, vyrazilo smerom do Nitry. Ďalšia skupina pútnikov cestovala neskoršie autobusom. Pútnici, na čele s našim pánom dekanom ThDr. Petrom Michalovom, PhD., šťastne doputovali až na hrad a odovzdali posolstvo, ktoré sa traduje už veľa rokov, na Biskupskom úrade.

GM 2020 - Streda - pútnici pod hradom

GM 2020 – Streda, 29.07.2020, pútnici s festivalovým posolstvom pod Nitrianskym hradom, foto © Obec Močenok

O 20:00 nasledovalo zavŕšnenie púte svätou omšou v Katedrálnom chráme sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú celebroval ThDr. Igor Hanko, PhD. farár Farnosti Dolný Pial a rodák z Močenku. Počas svätej omše spieval spevácky zbor Psalite Deo z Nitry a na organe doprevádzal Mgr. Vladimír Kopec, katedrálny organista.

GM 2020 - Streda - sv. omša

GM 2020 – Streda, 29.07.2020, sv. omša v Katedrálnom chráme sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú celebroval ThDr. Igor Hanko, PhD. farár Farnosti Dolný Pial a rodák z Močenku, foto © Obec Močenok

Cestou unavených pútnikov naplnila sila Božieho slova a po svätej omši sa vrátili domov, no už nie pešo, ale autobusom, ktorý ich do Močenku odviezol.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *