Duchovná obnova na festivale pokračovala

Program ďalšieho dňa festivalovej duchovnej obnovy bol bohatý

 

Ďalší deň festivalu GM 2020, v utorok 28. júla, sa opäť niesol v rúšku duchovnej obnovy. V kostole svätého Klimenta viedol stavovskú prednášku pre ženy páter Pavol Baláž, SVD, z Nitry-Kalvárie. Podelil sa o svoje skúsenosti a zážitky z misií, kde pôsobil – najmä z Brazílie. Vyzdvihol poslanie ženy v rodine, vo svete a v cirkvi. Na začiatku uviedol vzor ženy – prvej ženy v cirkvi – Pannu Máriu a tiež, že v kostole na slovensku skôr prevládajú ženy, ako muži.

GM 2020 - utorok stav predn zeny

GM 2020 – Utorok, 28.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, Stavovská prednáška pre ženy, páter Pavol Baláž, SVD, Nitra-Kalvária, foto © Obec Močenok

Duchovný program pokračoval svätou omšou, ktorú celebroval páter Thomas Tulung, SVD.

GM 2020 - Utorok - sv omša

GM 2020 – Utorok, 28.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, sv. omša, celebrant páter Thomas Tulung, SVD, Nitra-Kalvária, spolucelebranti – vľavo páter Pavol Baláž, SVD, vpravo močenský dekan, ThDr. Peter Michalov, PhD., foto © Obec Močenok

Hudobne a spevom svätú omšu spestril mládežnícky spevácky zbor Cor Unum z Nitry Kalvárie pod vedením Evy Bencovej. Hudobne prispel aj náš pán organista František Rehák.

GM 2020 - Utorok - sv. omša

GM 2020 – Utorok, 28.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, sv. omša, mládežnícky spevácky zbor Cor Unum z Nitry Kalvárie pod vedením Evy Bencovej, foto © Obec Močenok

Po svätej omši nasledoval krátky koncert spomínaného speváckeho zboru a potom moderovaná adorácia. Duchovný program festivalu, ktorým nás celý čas sprevádzali pátri verbisti z Nitry-Kalvárie, zavŕšilo požehnanie so sviatosťou oltárnou.

GM 2020 - Utorok - adorácia

GM 2020 – Utorok, 28.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, adorácia s požehnaním, foto © Obec Močenok

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *