Druhý deň festivalu GM 2020 mal duchovný nádych

Začala sa duchovná obnova

 

Druhý deň festivalu začal duchovnou obnovou. Od 17:00 bola možnosť sv. spovede až do 18:00, kedy sa začala stavovská prednáška pre mužov. Prednášku viedol páter Thomas Tulung, SVD, ktorý ju začal spoločnou modlitbou „Otče náš…“. Tentokrát sa zameral najmä na mužov, aké majú poslanie v cirkvi. Vyzdvihol potrebu mužov v kresťanskej rodine viesť ju smerom k viere, hlásať pravdu – Božiu pravdu, no zároveň potrebu komunikácie. Muži nemajú byť v rodine ticho. Spolu so svojou manželkou majú problémy riešiť a nie ich potlačovať. Riešiť smerom k viere a tak viesť rodinu k Božej pravde, ako „proroci“.

GM 2020 Prednáška pre mužov

GM 2020 – Pondelok, 27.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, Stavovská prednáška pre mužov, páter Thomas Tulung, SVD, Nitra-Kalvária, foto © Obec Močenok

 

Po prednáške nasledovala svätá omša, ktorú celebroval páter Pavol Baláž, SVD.

GM 2020 - Pondelok sv. omša

GM 2020 – Pondelok, 27.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, sv. omša, ktorú celebroval páter Pavol Baláž, SVD, Nitra-Kalvária, na foto vpravo správca farnosti Močenok – dekan, ThDr. Peter Michalov, Phd., foto © Obec Močenok

 

Pri svätej omši spieval Ženský spevácky zbor Cantica Močenok pod vedením Mgr. Kataríny Hátašovej spolu s hudobným doprovodom MUDr. Anny Rábekovej.

GM 2020 - sv. omša - Cantica Močenok

GM 2020 – Pondelok, 27.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, sv. omša, Ženský spevácky zbor Cantica pod vedením Mgr. Kataríny Hátašovej, hudobný doprovod MUDr. Anna Rábeková, foto © Obec Močenok

 

Večerný program pokračoval predstavením novej príležitostnej pečiatky Klubu filatelistov 52-46 Močenok, pod záštitou Jozefa Kútneho. Pečiatku si bolo možné zakúpiť na korešpondenčnom lístku pri vchode do kostola, kde ju predávali zamestnanci Slovenskej pošty v Močenku.

GM 2020 - Pondelok-sv.omša-filatelisti Močenok

GM 2020 – Pondelok, 27.07.2020, kostol sv. Klimenta v Močenku, predstavenie príležitostnej prečiatky – Klub filatelistov 52-46 Močenok, foto © Obec Močenok

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *