2002

Jubilejný ročník vyhralo Nič Hlavnú cenu Obce Močenok získalo Tanečné divadlo ATak v Bratislave za inscenáciu Nič. Divadelnému súboru Daxner v Tisovci bola udelená Vena KOS v Nitre za invenčné interpretovanie klasického…

2001

Víťazný Sen o ruži Diplom a Hlavnú cenu Obecného úradu v Močenku DS Rafael pri Kolpingovej rodine v Bošanoch za muzikál Sen o ruži. Diplom a Cenu KREDIV Tanečnému divadlu ATak v Bratislave za umelecké stvárnenie filozoficky…

2000

Hlavnú cenu si vytancoval ATaK Medzi najzaujímavejšie predstavenia patrilo Nechcené rekviem v podaní Tanečného divadla ATaK v réžii Paľa Danka. Cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra si odniesol súbor Kamarát…

1999

Víťaznou inscenáciou Láska je silnejšia Víťazom GM a nositeľom Hlavnej ceny Obecného úradu Močenok sa stalo Divadelné spoločenstvo Rafael pri Kolpingovej rodine v Bošanoch za inscenáciu hry Igora Pargáča Láska je silnejšia.…

1998

6 . ročník pre Ilavu Ceny udelené na VI. Gorazdovom Močenku: Hlavnú cenu OÚ Močenok DS Malá múza z Ilavy za inscenáciu Dráma sveta od Janka Kráľa. Cenu Ústrednej rady ZDOS Igorovi Pargáčovi za tvorivý autorský výklad…

1997

Hlavná cena pre Divosud z Rimavskej Soboty Skončil sa festival Gorazdov Močenok Nitra 27. júla (TASR) - Vyvrcholením 5. celonárodného festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok 97 bola slávnostná svätá omša, ktorú…

1996

4. Gorazdov Močenok vyhrala Prievidza Skončil sa festival duchovných hier Močenok 28. júla (TASR) - Vyhlásením výsledkov súťažnej prehliadky ochotníckych divadiel skončil sa dnes v Močenku okres Nitra IV. ročník celoslovenského…

1995

Dubové opäť víťazne Ľuboš Midriak opäť prípravil víťaznú réžiu. Jeho dramatizácia Komenského Labyrintu sveta a raja srdca zaujala zaujímavými metaforami a nápaditou scénografiou. Medzi najúspešnejšie inscenácie…

1994

Počas druhého ročníka dominoval DS Dubové Režisér víťaznej inscenácie Ľuboš Midriak zaujímavým spôsobom spracoval obrazy najmä zo Starého a sčasti i Nového zákona.

1993

DS Gorazd Močenok - Gorazd Domáci súbor prezentoval hľadačskú tendenciu, ktorá nadväzovala na úsilia súčasnej divadelnej kultúry. Uviedol dovtedy neinscenovanú predlohu exilového básnika Rudolfa Dilonga Gorazd.  Inscenátori…