2010

Víťazstvo 18. ročníka pre domáci súbor Hlavnú cenu získalo Divadlo Dominus Močenok za uvedenie inscenácie Júliusa Barča Ivana: Matka. Dramaturgia: Peter Čahoj. Réžia a scénografia: Vladimír Sadílek. Kostýmová výtvarníčka:…

2009

17. ročník festivalu Okolo celoštátneho festivalu hier s kresťanským duchom, tradíciou, posolstvom, výzvou, či kritickým ba aj komediálnym rukopisom, sa neraz viedli úvahy, ktoré niekedy z neznalosti, neraz z povrchnosti pohľadu…

2008

Hlavná cena opäť do Sniny Výsledky 16. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 1) Hlavnú cenu - sochu sv. Gorazda DDS Hviezdička pri Cirkevnom CVČ, Snina, Podľa podobenstva proroka Jeremiáša:…

2007

15. festival vyhral Svätý komediant Hlavnú cenu Gorazdovho Močenka získal Divadelný súbor Saleziáni a mladí z Mamatejovej, Petržalka za inscenáciu Svätý komediant. Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava…

2006

14. ročník vyhrali Saleziáni Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava za tanečnú impresiu v inscenácii PRA(e)MEŇ; Divadelný súbor pri Kultúrnom stredisku v Močenku za výklad slovenskej klasiky v inscenácii Ťapákovci;…

2005

Malka vyhrala aj Močenok Hlavná cena festivalu – Divadlo „Commedia“ z Popradu za inscenáciu Švantnerovej novely Malka; DDS Gašparko z Lendaku za pôsobivé stvárnenie témy vzťahu detí k rodičom v inscenácii Hľadania;…

2004

Víťazom lendacké Zápalky. Hodnotiaca porota hlavnou cenou GM zvýraznila príspevok DDS Gašparko z Lendaku za inscenáciu Zápalky; okrem toho ohodnotila aj prispenia ostatných: za tvorivú interpretáciu slovenskej klasiky Divadlo…

2003

Víťazní Čhave Kamoro Festivalové víťazstvo získal Detský divadelný súbor CHAVE KAMORO (Deti slnka) zo Sniny inscenáciou Bláznovstvo (Hlavná cena obce Močenok). Cenu občianskeho združenia KREDIV získal Detský divadelný…

2002

Jubilejný ročník vyhralo Nič Hlavnú cenu Obce Močenok získalo Tanečné divadlo ATak v Bratislave za inscenáciu Nič. Divadelnému súboru Daxner v Tisovci bola udelená Vena KOS v Nitre za invenčné interpretovanie klasického…

2001

Víťazný Sen o ruži Diplom a Hlavnú cenu Obecného úradu v Močenku DS Rafael pri Kolpingovej rodine v Bošanoch za muzikál Sen o ruži. Diplom a Cenu KREDIV Tanečnému divadlu ATak v Bratislave za umelecké stvárnenie filozoficky…