Víťaznou inscenáciou Láska je silnejšia

Víťazom GM a nositeľom Hlavnej ceny Obecného úradu Močenok sa stalo Divadelné spoločenstvo Rafael pri Kolpingovej rodine v Bošanoch za inscenáciu hry Igora Pargáča Láska je silnejšia. Námetom hry sa stal príbeh z knihy o Tobiášovi. Túto tému zo Starého zákona umne prepojili so situáciami z nedávnej minulosti (holocaust) i zo súčasnosti. Účinné, no i úderne spracované posolstvo si priam vyžiadalo muzikálovú formu, ktorá umocnila dramatickosť textu, nápaditá choreografia pôsobivo rozohrala javiskový konflikt a prepracované herecké i spevácke výkony dodali inscenácii ten pravý lesk. (Cenu SSV za herecký výkon získal Andrej Ševčík za postavu Tobiáša).

Inscenácia vďaka cieľavedomému režijnému vedeniu Adely Gáborovej a jej trpezlivému, no inšpiratívnemu vedeniu hereckého kolektívu, ktorý štýlovo vzácne zjednotila, sa stala ojedinelým vydareným pokusom na ochotníckom javisku modernou muzikálovou formou vypovedať o zásadných otázkach morálky a sily Božej lásky a jej spravodlivého zasahovania do ľudských osudov.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *