Jubilejný ročník vyhralo Nič

Hlavnú cenu Obce Močenok získalo Tanečné divadlo ATak v Bratislave za inscenáciu NičDivadelnému súboru Daxner v Tisovci bola udelená Vena KOS v Nitre za invenčné interpretovanie klasického diela v inscenácii Otčim. KREDIV udelil svoju cenu Detskému divadelnému súboru Gašparko v Lendaku za kreatívnu dramatickú hru detí v inscenácii Rozprávka narýchlo. Cenou Bibiany bol odmenený Detský divadelný súbor Čhave Kamoro v Snine za mimoriadne pôsobivú vokálnu interpretáciu témy v inscenácii Spievajúci kvet. Divadelný tanečný súbor Messaggero v Prešove získal cenu SSV za hľadanie duchovného rozmeru divadla inscenácie Láska z kríža. SSV udelil svoju cenu divadelná ochotníckemu súboru Prameň v Detvianskej Hute za uchovávanie tradície ľudového divadla v inscenáciou Ježiško v závejoch.

Cena Farského úradu v Močenku bola udelná Divadelnému súboru farnosti sv. Alžbety v Tešíne za uchovávanie tradície kresťanskej legendy v hre Očakávaný hosť.

Individuálne ceny. Cena Spolku svätého Vojtecha bola udelená: Anne Tóthovej – sestre Stellamaris za kreatívne napĺňanie duchovného poslania divadlom, Anne Selvekovej a Márii Budziakovej za dramaturgiu a réžiu inscenácie Rozprávka narýchlo Mariánovi Lackovi za réžiu inscenácie Otčim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *