Entries by Peter Šuvada

Prihlasovanie sa na festival je spustené!

XXIX. ročník festivalu GM 2021 sa blíži!   Milí priatelia, od dnešného dňa je možné sa prihlásiť na XXIX. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok! Aj keď bude tento rok časť festivalu netradične online i napriek tomu sa môžete tešiť na bohatý a zaujímavý program, ktorý pre vás organizátori pripravili. Budú to napríklad tradičné […]

Darujte svoje 2% z daní OZ KREDIV

  Podporte aktivity a činnosti Občianskeho združenia KREDIV darovaním 2% z daní. Pomôžete tým napríklad k dôstojnému priebehu jedinečného Celonárodného festivalu kresťanského divadla GORAZDOV MOČENOK, ktorý v tomto roku oslávi XXIX rokov svojho vzniku.   Predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane pre FO (kliknutím otvoríte) Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane pre FO (kliknutím otvoríte) Poukázať […]

Fetival Gorazdov Močenok 2020 sa skončil

Pontifikálna svätá omša v Gorazdove ukončila tohtoročný festival Posledný festivalový deň zavŕšil XXVIII. ročník festivalu Gorazdov Močenok. V Gorazdove sa konala tradičná svätá omša, v priamom prenose prostredníctvom RTVS, ktorú celebroval náš rodák, Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Svoju homíliu venoval pohľadu na to, ako sa má festival takéhoto druhu vykonávať. Vyzdvihol […]

Gorazdov Močenok 2020 už pozná víťaza

Porota vyhodnotila divadelnú časť festivalu   V priebehu dňa sa predstavili ešte tri súbory so svojimi inscenáciami, z toho bola jedna súťažná. Predposledný deň začal nesúťažným divadelným predstavením súboru Starého divadla Karola Spišáka z Nitry s inscenácou Legenda o Svoradovi a Benediktovi. Prelínanie živých postáv s bábkami, minulou dobou a prítomnosťou bolo samotnými aktérmi predvedené […]

Súbory odohrali svoje súťažné aj nesúťažné predstavenia

Bohatý piatkový program priniesol veľa zážitkov   Divadelný festival pokračoval v súťažnom predstavení v podaní DDS Prvosienka zo Zákamenného s hrou „Na krídlach“. Hra Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej pohľadom dieťaťa ukazuje spoločné i rozdielne vlastnosti medzi vtákmi a ľuďmi a o ich spolužití, či naopak nepriateľstve. Režiu zastrešila Zuzana Demková. Po skončení nasledovalo ďaľšie súťažné predstavenie […]

Otvorenie festivalu Gorazdov Močenok 2020

Otvorenie XXVIII. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok   Piaty deň priniesol oficiálne otvorenie festivalu Gorazdov Močenok 2020. V miestnom Kultúrnom dome ho zahájil dekan a správca RKFÚ (Rímsko-katolíckeho farského úradu) v Močenku ThDr. Peter Michalov, PhD. . Každoročne festival otvára jeden z jeho zakladateľov, otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, […]

Každoročná púť na Nitriansky hrad sa konala aj tento rok

Púť s odovzdaním festivalového posolstva na Nitriansky hrad   Každoročnou tradíciou počas Gorazdovho močenku býva púť s odovzdaním festivalového na Nitrianskom hrade. Inak to nebolo ani tento rok. Pútnici však kôli aktuálnym opatreniam museli byť vopred registrovaní. Pred odchodom pútnikov požehnal pán kaplán z močenku Mgr. Dalibor Vavro. Ešte jedna spoločná fotografia a mohlo sa […]

Duchovná obnova na festivale pokračovala

Program ďalšieho dňa festivalovej duchovnej obnovy bol bohatý   Ďalší deň festivalu GM 2020, v utorok 28. júla, sa opäť niesol v rúšku duchovnej obnovy. V kostole svätého Klimenta viedol stavovskú prednášku pre ženy páter Pavol Baláž, SVD, z Nitry-Kalvárie. Podelil sa o svoje skúsenosti a zážitky z misií, kde pôsobil – najmä z Brazílie. […]

Druhý deň festivalu GM 2020 mal duchovný nádych

Začala sa duchovná obnova   Druhý deň festivalu začal duchovnou obnovou. Od 17:00 bola možnosť sv. spovede až do 18:00, kedy sa začala stavovská prednáška pre mužov. Prednášku viedol páter Thomas Tulung, SVD, ktorý ju začal spoločnou modlitbou „Otče náš…“. Tentokrát sa zameral najmä na mužov, aké majú poslanie v cirkvi. Vyzdvihol potrebu mužov v […]