Bulletin 2022

Vážení priatelia a priaznivci. Nech sa páči, bulletin na jubilejný 30ty ročník festivalu je dostupný aj ONLINE: Bulletin 2022    

Prihlasovací formulár 2022

Vyplnené formuláre nám zasielajte na adresu gorazdovmocenok@gmail.com do 15. júna 2022. Fotografie či videozáznamy inscenácií pripojte prosím do prílohy. Tešíme sa na vás! Prihlaska suboru GM 2022

Dielňa sr. Stellamaris

Jednu z tried tvorivých dielní v roku 2009 viedla aj sr. Stellamaris

Cena pre Martu Žilkovú

18. februára 2009 sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti hostí cirkevného, politického spoločenského a kultúrneho života, slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons.…

Paľo Danko 30 ročný

Dlhoročný lektor, režisér, tanečník a herec oslávil 30 rokov. Akože inak, divadlom.

Dielňa Petra Weincillera

Lektorom tvorivých dielní v roku 2009 bol aj Peter Weinciller.