Štvrtý festivalový deň je za nami

Ako možno zhodnotiť štvrtý festivalový deň, ktorý uzatvára duchovnú časť XXXI. ročníka Gorazdovho Močenku?

Pred kostolom sv. Klimenta sa zišlo viacero pútnikov, ale aj tých, ktorí sa chceli zúčastniť posvätenia jedinečného Náučného chodníka sv. Gorazda.

Posvätenie náučného chodníka sv. Gorazda – posviacal Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. foto: Michal Lašut

Chodník posvätil Mons. František Rábek

Spolu s ďalšími pútnikmi sa vydal po tejto ceste na Nitriansky hrad odovzdať festivalové posolstvo. Toto posolstvo každoročne oznamuje začiatok divadelnej časti festivalu. Následne Mons. František Rábek aj celebroval v Bazilike sv. Emeráma sv. omšu spolu s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom.

Sv. omšu v Bazilike sv. Emeráma v Nitre celebroval Mons. František Rábek spolu s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom. foto: Filip Lašut

Svätú omšu sprevádzala spevom Spevácka skupina Psallite Deo z Nitry a na organe hral Vladimír Kopec.

Po skončení sv. omše sa všetci pútnici unavení na tele, no posilnení na duchu vrátili autobusom šťastne do svojich domovov.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *