XXIX. ročník Gorazdovho Močenku zastrel svoju oponu!

Tvorivé divadelné dielne pod vedením skúsených lektorov ukončili svoju činnosť, z javiska si profesionálne divadelné súbory odniesli všetky rekvizity, odborná porota vyhlásila výsledky prezentácií súťažných inscenácií a napokon na pontifikálnej sv. omši v Gorazdove Mons. František Rábek svojim požehnaním zavŕšil celý festivalový týždeň.

Ako by sa dal zhodnotiť? Snáď len, že i napriek tohtoročnej netradičnej forme v online priestore sa organizátori snažili sprostredkovať všetko to, čo bohatý program ponúkal. Od duchovné prežívania festivalu v podobe prednášok a sv. omší, cez rôzne výstavy a v kombinovanej forme vystúpenia nesúťažných divadelných predstavení až po samotné súťažné predstavenia v online forme.

 

Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU

 

O rok nás teda čaká jubilejný XXX. ročník Gorazdovho Močenku a ostáva nám len veriť, že s Božou pomocou sa ho nie len dožijeme, ale aj spoločne pripravíme v úcte k sv. Gorazdovi.

 

Výber fotogalérie z celého festivalového týždňa Gorazdovho Močenku 2021 si môžete pozrieť tu:

 

Na tomto ročníku spolupracovali:

Hlavní organizátori:


Obec Močenok

Spoluorganizátor:

RKFÚ Močenok

 

Organizačný výbor GM 2021:

Za obec Močenok: starosta obce PaedDr. Roman Urbánik

Za OZ KREDIV: predseda a riaditeľ festivalu Ing. Jozef Šuvada

Za RKFÚ Močenok: koordinátor liturgickej komisie, dekan ThDr. Peter Michalov, PhD.

Za dramaturgiu: hlavná dramaturgička festivalu Mgr. art. Lucia Lasičková

Za PR a marketing GM 2021: koordinátor Bc. Peter Šuvada

Za stravovaciu a ubytovaciu komisiu: koordinátorka Mgr. Helena Šuvadová

Čestný člen organizačného výboru: Prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA

 

V neposlednom rade patrí vďaka všetkým lektorom Tvorivých divadelných dielní v zložení: Mgr. Marica Šišková, Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD. a Mgr. art. Kamil Žiška, odbornej porote v zložení: Mgr. art. Matej Moško, PhD., Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a predseda doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., redaktorom Festivalového spravodajcu: MgA. Jakub Molnár, Michal Rábek, pátrom verbistom za realizáciu duchovnej obnovy, ďalším duchovným otcom, ktorí celebrovali a koncelebrovali sv.omše počas celého týždňa, speváckym zborom a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému a nerušenému priebehu tohtoročného festivalu Gorazdov Močenok 2021.

 

Naši partneri:


Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Realizované s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Biskupstvo Nitra

 

Sponzori festivalu:

MARFIL s.r.o., Ján Šilák

Penzión Anup, Ivan Sklenár

Pekáreň Močenok

Rodina Horvátová, Rokošova,Močenok

Rodina Nováková, Nitrianska,Močenok

Komunita Kráľovnej pokoja, Močenok

Štefan Rábek, Ľudovíta Štúra, Močenok

Zoltán Sklenár, Horná Kráľová

DOPA
Ing. Vladimír Paľo, Cabaj-Čápor

Anna Karlubíková, Rokošová, Močenok

Peter Kohút, Švábska, Močenok

Jozef Urban, záhradník, Močenok

Monika, o.z., Močenok

Reštaurácia ELSA

manželia Formánkoví, Cabaj-Čápor

Kvetinárstvo Veronika Suchá

Kvetinárstvo Hortenzia – Ing. Daniela Kováčová

 

 

Dobrovoľníci
(kliknite pre zobrazenie)
bez ktorých pomoci by to skutočne nešlo a všetkým pracovníkom obce a Kultúrneho strediska.

 

ĎAKUJEME!

 

Na konci snáď ešte jedno krásne poďakovanie, ktoré nám bolo doručené do redakcie Festivalového spravodajcu – žiaľ, až po uzávierke posledného čísla:

DS RONDO Preseľany:
Pozdrav od Rondo Preselany

Víťaz XXIX. ročníka Gorazdovho Močenku 2021, DS Rondo Preseľany – Preseľanská komédia o Boháčovi a Lazárovi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *