Skon Paľa Ročku

DS T. Vansovej z Rimavskej Píly - Skon Paľa Ročku tragický príbeh bedára sa odohráva v dvadsiatych rokoch minulého storočia na slovenskej dedine.