Entries by Peter Šuvada

2009

17. ročník festivalu Okolo celoštátneho festivalu hier s kresťanským duchom, tradíciou, posolstvom, výzvou, či kritickým ba aj komediálnym rukopisom, sa neraz viedli úvahy, ktoré niekedy z neznalosti, neraz z povrchnosti pohľadu skĺzli do podceňovania či obchádzania jeho významu. Verím, že tento čas hľadania je už prekonaný. Svedčí o tom zvýšený záujem tých najlepších súborov zo […]

2008

Hlavná cena opäť do Sniny Výsledky 16. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 1) Hlavnú cenu – sochu sv. Gorazda DDS Hviezdička pri Cirkevnom CVČ, Snina, Podľa podobenstva proroka Jeremiáša: O Hrnčiarovi a hline 2) Cenu obce Močenok Divadlu DOMINUS Močenok za náročný dramaturgický výber v hre Federica García Lorcu Dom Bernardy Alby 3) […]

2007

15. festival vyhral Svätý komediant Hlavnú cenu Gorazdovho Močenka získal Divadelný súbor Saleziáni a mladí z Mamatejovej, Petržalka za inscenáciu Svätý komediant. Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava za tanečnú impresiu v inscenácii PRA(e)MEŇ; Divadelný súbor pri Kultúrnom stredisku v Močenku za výklad slovenskej klasiky v inscenácii Ťapákovci; Detský divadelný súbor Gašparko, Lendak za […]

2006

14. ročník vyhrali Saleziáni Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava za tanečnú impresiu v inscenácii PRA(e)MEŇ; Divadelný súbor pri Kultúrnom stredisku v Močenku za výklad slovenskej klasiky v inscenácii Ťapákovci; Detský divadelný súbor Gašparko, Lendak za divadelné stvárnenie závažnej spoločenskej témy v inscenácii Šašo a kráľ; Divadelný súbor Rámus, Vinodol za divadelné nastolenie aktuálnej témy v inscenácii Hranica; Šindliarske našo divadlo, Šindliar za generačnú výpoveď […]

2005

Malka vyhrala aj Močenok Hlavná cena festivalu – Divadlo „Commedia“ z Popradu za inscenáciu Švantnerovej novely Malka; DDS Gašparko z Lendaku za pôsobivé stvárnenie témy vzťahu detí k rodičom v inscenácii Hľadania; DDS Čhave Kamoro zo Sniny za výber témy a jej interpretáciu v inscenácii Priateľstvo; DS Rondo z Preselian za režijný prístup k hre Oscara Wilda Salome; Pavlovi Dankovi za biomechanické stvárnenie námetu v inscenácii Metamorfózy; DDS Bosorky […]

2004

Víťazom lendacké Zápalky. Hodnotiaca porota hlavnou cenou GM zvýraznila príspevok DDS Gašparko z Lendaku za inscenáciu Zápalky; okrem toho ohodnotila aj prispenia ostatných: za tvorivú interpretáciu slovenskej klasiky Divadlo ASI zo Šale; za kreatívne kolektívne stvárnenie hry DDS Čhave Kamoro zo Sniny i za originálne interpretovanie biblického posolstva DS Effeta z Nitry; za hľadanie hodnôt rodiny DS […]

2003

Víťazní Čhave Kamoro Festivalové víťazstvo získal Detský divadelný súbor CHAVE KAMORO (Deti slnka) zo Sniny inscenáciou Bláznovstvo (Hlavná cena obce Močenok). Cenu občianskeho združenia KREDIV získal Detský divadelný súbor pri ZŠ v Lendaku za inscenáciou Posledný.  Tanečné divadlo ATAK z Bratislavy si odnieslo cenu Krajského osvetového strediska v Nitre za inscenáciu Stromy. Individuálne ceny Spolku […]

2002

Jubilejný ročník vyhralo Nič Hlavnú cenu Obce Močenok získalo Tanečné divadlo ATak v Bratislave za inscenáciu Nič. Divadelnému súboru Daxner v Tisovci bola udelená Vena KOS v Nitre za invenčné interpretovanie klasického diela v inscenácii Otčim. KREDIV udelil svoju cenu Detskému divadelnému súboru Gašparko v Lendaku za kreatívnu dramatickú hru detí v inscenácii Rozprávka narýchlo. Cenou Bibiany bol odmenený Detský divadelný súbor Čhave Kamoro v Snine za mimoriadne pôsobivú vokálnu interpretáciu témy v inscenácii Spievajúci […]