• Občianske združenie KREDIV
  • Občianske združenie KREDIV
  • Občianske združenie KREDIV

Gorazdov Močenok 2024

Celonárodný festival kresťanského divadla

21. – 28. júla 2024

Občianske združenie KREDIV

Občianske združenie KREDIV využíva všetky dostupné formy a prostriedky na prípravu, realizáciu a prezentovanie činností: prednášky, besedy, tvorivé dielne, semináre, konferencie, pracovné návštevy a iné aktivity zamerané na zvyšovanie úrovne kresťanského divadla.

Aktuality

Posledná návšteva Miša Adamova Kováča (vpravo) - s predsedom OZ Krediv Jozefom Šuvadom (vľavo)

Opustil nás Mišo Adamov Kováč

So hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 21.05.2023 opustil dlhoročný člen OZ KREDIV a zároveň jeden zo zakladateľov Gorazdovho Močenku - Mišo Adamov Kováč (na fotografii vpravo). Zomrel vo veku nedožitých 93 rokov. Nech…

Požehnané Veľkonočné sviatky praje OZ KREDIV

Požehnané sviatky Veľkej noci Vo svetle radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.   - Predseda a kolektív OZ KREDIV -

Veľkonočný pozdrav Gorazdovho Močenku 2023

Vážení priatelia, priaznivci divadla a kultúry,   želáme vám, aby tohtoročná Veľká noc bola pre vás skutočne VEĽKÁ. Nie pre veľkosť tmy a úzkosti pri Ježišovom výdychu na kríži, ale pre veľkosť okamihu, keď na…

2% z daní pre OZ KREDIV

Aj tento rok premýšľate, ako a kam darovať svoje 2% z dane? Podporte opäť aktivity a činnosti Občianskeho združenia KREDIV. Pomôžete tak napríklad aj k dôstojnému priebehu XXXI. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského…
OZ KREDIV

Vianočné prianie od OZ KREDIV

O.Z. KREDIV vám praje požehnané Vianočné sviatky.     Dávame na vedomie, že Festival GM v roku 2023 bude od 23.júla - 30. júla. 2023.  Tešíme sa na vás. Máte možnosť rozmýšľať nad zapojením sa do Divadelných dielní…

Výberové konanie: Hlavný dramaturg festivalu GM

  Občianske združenie KREDIV, ul. sv. Gorazda 1475, 951 31  Močenok, ako organizátor Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok (ďalej iba „GM“), vyhlasuje Výberové konanie na Hlavného dramaturga festivalu.   Počet…