Entries by KREDIV

Cena pre Martu Žilkovú

18. februára 2009 sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti hostí cirkevného, politického spoločenského a kultúrneho života, slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocenil 12 umelcov. Mimoriadne ocenenie prevzala aj prof. PhDr. […]

2009

17. ročník festivalu Okolo celoštátneho festivalu hier s kresťanským duchom, tradíciou, posolstvom, výzvou, či kritickým ba aj komediálnym rukopisom, sa neraz viedli úvahy, ktoré niekedy z neznalosti, neraz z povrchnosti pohľadu skĺzli do podceňovania či obchádzania jeho významu. Verím, že tento čas hľadania je už prekonaný. Svedčí o tom zvýšený záujem tých najlepších súborov zo […]

2008

Hlavná cena opäť do Sniny Výsledky 16. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 1) Hlavnú cenu – sochu sv. Gorazda DDS Hviezdička pri Cirkevnom CVČ, Snina, Podľa podobenstva proroka Jeremiáša: O Hrnčiarovi a hline 2) Cenu obce Močenok Divadlu DOMINUS Močenok za náročný dramaturgický výber v hre Federica García Lorcu Dom Bernardy Alby 3) […]

2007

15. festival vyhral Svätý komediant Hlavnú cenu Gorazdovho Močenka získal Divadelný súbor Saleziáni a mladí z Mamatejovej, Petržalka za inscenáciu Svätý komediant. Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava za tanečnú impresiu v inscenácii PRA(e)MEŇ; Divadelný súbor pri Kultúrnom stredisku v Močenku za výklad slovenskej klasiky v inscenácii Ťapákovci; Detský divadelný súbor Gašparko, Lendak za […]

2006

14. ročník vyhrali Saleziáni Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava za tanečnú impresiu v inscenácii PRA(e)MEŇ; Divadelný súbor pri Kultúrnom stredisku v Močenku za výklad slovenskej klasiky v inscenácii Ťapákovci; Detský divadelný súbor Gašparko, Lendak za divadelné stvárnenie závažnej spoločenskej témy v inscenácii Šašo a kráľ; Divadelný súbor Rámus, Vinodol za divadelné nastolenie aktuálnej témy v inscenácii Hranica; Šindliarske našo divadlo, Šindliar za generačnú výpoveď […]

2005

Malka vyhrala aj Močenok Hlavná cena festivalu – Divadlo „Commedia“ z Popradu za inscenáciu Švantnerovej novely Malka; DDS Gašparko z Lendaku za pôsobivé stvárnenie témy vzťahu detí k rodičom v inscenácii Hľadania; DDS Čhave Kamoro zo Sniny za výber témy a jej interpretáciu v inscenácii Priateľstvo; DS Rondo z Preselian za režijný prístup k hre Oscara Wilda Salome; Pavlovi Dankovi za biomechanické stvárnenie námetu v inscenácii Metamorfózy; DDS Bosorky […]