Nemáte svoj účet? zaregistrujte sa!  |  zabudnuté heslo

17. ročník festivalu

Okolo celoštátneho festivalu hier s kresťanským duchom, tradíciou, posolstvom, výzvou, či kritickým ba aj komediálnym rukopisom, sa neraz viedli úvahy, ktoré niekedy z neznalosti, neraz z povrchnosti pohľadu skĺzli do podceňovania či obchádzania jeho významu. Verím, že tento čas hľadania je už prekonaný. Svedčí o tom zvýšený záujem tých najlepších súborov zo všetkých kategórií, súťažiacich na Slovensku, zúčastniť sa na „močenskej“ konfrontácii, ktorej dominantou je hľadanie vlastného zmyslu života, kvalita medziľudských vzťahov i permanentný zápas človeka so zlom v ňom samotnom i so zlom okolo neho. Teda, v konečnom dôsledku riešenie otázok, ktoré v tej najvycibrenejšej forme nastoľuje Desatoro.
Treba zdôrazniť, že všetky inscenácie, od detských, cez komédie, balady či tragédie niesli v sebe svedectvo hodnotnej výpovede, poznanie, inšpiráciu a v neposlednom rade aj kvalitnú zábavu. Určite je to aj tým, že súťažili súbory, ktoré zvíťazili na iných prehladkach, alebo aspoň vyvolali pozornosť, či dokonca aj pochvalu.
Tohoročný Gorazdov Močenok nemal hluché miesta. A to je vážny záväzok pre všetkých – nepoľaviť ani na buduci rok.
Hlavnú cenu získalo Celkom malé divadlo zo Žemberoviec za inscenáciu Ivana Stodolu - P. Meszároša a E. Šebiana
Balada o Eve.

Mikuláš Fehér
Javisko 4/2009

Fotogaléria

Prílohy

Diskusia (počet reakcií: 0)
Pred pridaním komentáru je potrebné sa prihlásiť.
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.