Nemáte svoj účet? zaregistrujte sa!  |  zabudnuté heslo

14. ročník vyhrali Saleziáni

Ceny spoluusporiadateľov dostali: Tanečné divadlo ATak, Bratislava za tanečnú impresiu v inscenácii PRA(e)MEŇ; Divadelný súbor pri Kultúrnom stredisku v Močenku za výklad slovenskej klasiky v inscenácii Ťapákovci; Detský divadelný súbor Gašparko, Lendak za divadelné stvárnenie závažnej spoločenskej témy v inscenácii Šašo a kráľ; Divadelný súbor Rámus, Vinodol za divadelné nastolenie aktuálnej témy v inscenácii Hranica; Šindliarske našo divadlo, Šindliar za generačnú výpoveď o mravných témach v inscenácii Sedem; Detský divadelný súbor Čhave Kamoro, Snina za kolektívnu dramatickú hru v inscenácii Rozdiely, alebo to sme my; Divadelný súbor Nová jar, Žilina za hudobno-spevnú interpretáciu v inscenácii Ten istý; Kresťanské divadlo František, Detva za komediálne stvárnenie spoločenských neduhov v inscenácii Rebriniak.
Individuálne ocenenia dostali: Antónia Plevková za stvárnenie postavy Anče – zmije v inscenácii Ťapákovci; Marek Mesároš za stvárnenie postavy Paľa v inscenácii Ťapákovci; Ján Rešutík za stvárnenie postavy Dona Bosca v inscenácii Svätý komediant.

Fotogaléria

Diskusia (počet reakcií: 0)
Pred pridaním komentáru je potrebné sa prihlásiť.
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.