Nemáte svoj účet? zaregistrujte sa!  |  zabudnuté heslo

Gorazdovský dvor obohatil Gorazdov Močenok

   V Roku kresťanskej kultúry na Slovensku organizátori festivalu rozšírili program o víkendové podujatia na Gorazdove - Gorazdovský dvor. Bola to hlavne hraná krížová cesta. Tvorcovia vychádzali z Krížovej cesty národných svätých, ktorú v roku 1996 zostavil Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Každé zastavenie bolo venované jednému svätcovi. Zo života každého svätca zahrali účastníci tvorivých dielní krátky divadelný výstup.
"My sme sa v tomto projekte snažili nájsť paralelu medzi zastaveniami krížovej cesty Krista a medzi jednotlivými etapami v živote svätcov. Pri niektorých výstupoch sme to riešili dialógom, inokedy zase pantomímou, využívali sme rytmus, hudobnosť..." vysvetlil režisér projektu Peter Weinciller.
   Jednotlivé zastavenia boli venované  sv. Gorazdovi, Cyrilovi, Metodovi, Bystríkovi, Žofii Bošniakovej a mnohým ďalším národným svätcom. Ochotnícki herci pri živých obrazoch z ich osudov predstavili 150 postáv.
   Do pobožnosti hranej krížovej cesty sa aktívne zapojili aj veriaci zo Šale, Dolných Krškán, Nitry, Jarku, Hornej Kráľovej a Močenku.
   Premiéru hranej krížovej cesty si pozrel aj autor predlohy, nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. "Som vďačný tvorcom, že siahli po tomto texte a že to tak príťažlivo spracovali. Ďakujem všetkým, ktorí  sa   o   to pričinili. Želal by som si,keby napríklad v pôstnom období s týmto vystúpením obišli farnosti. Aby sa aj týmto spôsobom myšlienka Kristovho utrpenia a tiež tých, ktorí ho nasledovali, uživotnila. Aby sme aj my dokázali znášať svoje kríže a kráčať po tej ceste, ktorá nie je ľahká."
   Neľahkú cestu do Gorazdova si vybral aj Mons. Viliam Judák. Na sv. omšu v sobotu o 19.00 hod. prišiel na bicykli v rámci cyklotrasy "Sedmopočetníkov."
   Nedeľnú sv. omšu celebroval vojenský ordinár Mons. František Rábek. Po prvýkrát v histórii festivalu ju prenášala v priamom prenose súčasne Slovenská televízia aj Slovenský rozhlas. Počas sv. omše sa predstavila Dychová hudba ministerstva vnútra a Spevácky zbor slovenských učiteľov. Ochotnícki herci v priamom prenose zahrali výstup o sv. Gorazdovi.
   Gorazdovský dvor pokračoval vystúpením dychovej hudby Močenská kapela, ukážkou šermiarstva, sokoliarstva  a streľby z prvých palných zbraní.  Návštevníci Gorazdova mohli ochutnať jedlá slovanskej kuchyne či Babičkine dobroty, ktoré napiekli ženy z Veľkého Zálužia. So záujmom si tiež prezreli tvorbu ľudových umelcov - drevorezby Tibora Lešša, paličkovanú čipku Veroniky Pistovičovej a šperky Evy Rybárovej. Drôtikované  vajíčka do Gorazdova priniesla Ľubica Dičérová a maľované vajíčka Irena Macurová.
   Po slávnostnej sv. omši 18. ročník festivalu zhodnotil Mons. František Rábek.
"Je to podľa mňa určité spojenie súčasnosti a začiatkov kresťanskej kultúry na Slovensku. Sv. Cyril, sv. Metod a sv. Gorazd tvorili na tomto území aj kresťanskú kultúru, ktorá trvá už 1125 rokov. Dôstojný spôsob, akým sme si mohli na Gorazdovom Močenku toto výročie pripomenúť, zaraďuje tento festival medzi vrcholové podujatia Roka kresťanskej kultúry na Slovensku."
     Tohtoročný Gorazdov Močenok hodnotil ako jeden z najlepších aj člen poroty Dp. Igor Hanko.
"Je to môj názor, aj názor mnohých, s ktorými som sa rozprával. Medzi súťažiacimi súbormi boli také, ktoré začínajú, no boli i také, ktoré pripravili kvalitné inscenácie. Veľmi ma oslovilo vyvrcholenie festivalu v sobotu a v nedeľu na Gorazdove. Krížová cesta, aktívne zapojenie množstva ľudí, to bolo úžasné. Chcel by som poďakovať každému, ktorý sa pričinil o to, aby sme mohli takto spoločne osláviť sviatok sv. Gorazda."


                                                    Mgr. Peter Sýkora
                               tajomník Občianskeho združenia KREDIV

Foto: Filip Lašut

Fotogaléria

Diskusia (počet reakcií: 0)
Pred pridaním komentáru je potrebné sa prihlásiť.
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.